Obchodný názov:

Vjazdové a prejazdné paletové regály / skladovanie paletizovaného tovaru [058]

Všeobecné vlastnosti:

  • Regálový systém, ktorý tvorí skladovací blok, v ktorom sa palety ukladajú dve alebo viac za sebou do hĺbky a kde sa prístup zaisťuje pomocou pojazdného vysokozdvižného vidlicového vozíka jazdiaceho po úložnom priestore s paletami uloženými po jeho stranách na nosných koľajniciach medzi stojkami.
  • Pri vjazdovom regálovom systéme vysokozdvižný vidlicový vozík vchádza do úložného priestoru medzi regálmi a spiatočkou vychádza von.
  • Pri prejazdnom regálovom systéme, ak sa v úložnom priestore nenachádzajú palety, môže vysokozdvižný vozík prejsť medzi regálmi cez celý úložný priestor.


Fotogaléria

Vjazdový a prejazdový paletový regál

Popis:

1 - Zvislý rám
2 - Väzník horného vodorovného zavetrenia
3 - Rameno
4 - Nosná koľajnica
5 - Vodiaca koľajnica palety
6 - Horné vodorovné zavetrovanie
7 - Zavetrovanie chrbta regálov
8 - Ochrana stojky
9 - Vodiaca koľajnica vysokozdvíhacieho vozíka
10 - Rozperka zvislých rámov
25,26 - Štítok označenia

Detail A
1.1 - Stojka
1.2, 1.3, 1.4 - Priehradové prvky
1.8 - Pätka
12 - Kotviaca skrutka
13 - Nivelačná podložka

Detail B
3 - Rameno
5 - Vodiaca koľajnica palety
11 - Zámka prípojky ramena

Detail C
2 - Väzník
6 - Horné vodorovné zavetrovanie

Na stiahnutie: