SKLADOVACIE SYSTÉMY - REGÁLY

Výrobky:

V skupine výrobkov Skladovacie systémy - oceľové regálové konštrukcie spoločnosť ponúka široký sortiment regálov pre skladovanie jednotkového nákladu:

  • Paletové regály,

  • Konzolové regály,

  • Regály na drobný materiál,

  • RôzneKonzolové regály:

Rôzne regály: