Niečo o nás

DAS Levoča spol. s r.o., pôsobí v oblasti predmetu činnosti od roku 1994. Za ťažiskovú oblasť považovala a považuje pôsobenie na trhu v oblasti vývoja, výroby, inštalácie, kontroly stavu bezpečnosti skladovacích zariadení so špecializáciou na skupinu výrobkov:

  • Regálové zakladače

  • Skladovacie systémy – oceľové regálové konštrukcie (regály)


V oblasti vývoja, výroby, inštalácie, kontroly stavu bezpečnosti skladovacích zariadení spoločnosť za samozrejmosť považuje dodržiavanie technických noriem a technických predpisov vzťahujúcich sa na špecifikovanú skupinu výrobkov v každej etape životnosti.

Predmet činnosti

  • Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení (trieda OKEČ 28.22) / REGÁLOVÉ ZAKLADAČE
  • Výroba kovových konštrukcií a ich časti (trieda OKEČ 25.11) / SKLADOVACIE SYSTÉMY (REGÁLY)
  • Oprava kovových konštrukcií (trieda OKEČ 33.11) / OPRAVA SKLADOVACÍCH SYSTÉMOV
  • Oprava strojov (trieda OKEČ 33.12) / OPRAVA REGÁLOVÝCH ZAKLADAČOV
  • Práce priemyselnej povahy / POVRCHOVÁ ÚPRAVA NANÁŠANÍM PRÁŠKOVÝCH HMÔTKontakt

Obchodné meno: DAS Levoča, spol. s r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Adresa sídla: Kežmarská cesta 68, 054 01 Levoča
Štát: Slovenská republika
IČO: 31694870
Zapísaná v OR: Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, vložka číslo:15871/V
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan SiskaIng. Ivan Siska

+421 905 508 440
ivan.siska@daslevoca.sk
Konateľ spoločnosti
Miroslav Siska

+421 905 408 402
miroslav.siska@daslevoca.sk
Práškové lakovanie
Ing. Róbert Siska

+421 907 515 888
robert.siska@daslevoca.sk
Prokurista
Štefan Kiseľ

+421 918 897 632
stefan.kisel@daslevoca.sk
Servis
 

Kde nás nájdete: