REGÁLOVÉ ZAKLADAČE

Výrobky:

Regálové zakladače sú skladovacie zariadenia určené na ručnú a mechanizovanú obsluhu regálov (zakladanie a odber) s pojazdom len po dráhe viazanej na regál.

Regálový zakladač – druh výrobku podľa:

 • smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17.mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Nariadenie vlády SR č.436/2008 Z.z. z 1.októbra 2008 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia)
  • Položka v prílohe IV Smernice: 17. Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako tri metre
 • vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR č.508/2009 Z.z. z 9.júla 2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
  • Príloha číslo 1 vyhlášky č.508/2009 Z.z.: Vyhradené technické zariadenie zdvíhacie skupiny A písm. e) / Regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňaSlužby:

Osobitnú pozornosť venujeme regálovým zakladačom uvádzaným do prevádzky v rokoch 1970–1999 z výrobného programu Strojsmalt závod Levoča a KOVO š.p. Cheb, ktoré sú aj v súčasnej dobe v prevádzke v Slovenskej a v Českej republike a ktoré hodnotíme ako fyzický a morálne opotrebované.

Opravou a Rekonštrukciou zabezpečujeme zvýšenie technickej úrovne regálových zakladačov splnením minimálnych bezpečnostných požiadaviek.
SKLADOVACIE SYSTÉMY - REGÁLY

Výrobky:

V skupine výrobkov Skladovacie systémy - oceľové regálové konštrukcie spoločnosť ponúka široký sortiment regálov pre skladovanie jednotkového nákladu:

 • Paletové regály,

 • Konzolové regály,

 • Regály na drobný materiál,

 • RôzneKonzolové regály:

Rôzne regály: PALETY

Výrobky:

V skupine výrobkov PALETY spoločnosť pre ucelenú skladovú manipuláciu / skladovú technológiu v konkrétnych podmienkach skladu a medzioperačnej dopravy ponúka návrh konštrukcie a dodávku paliet pre paletovanie určeného bremena na manipuláciu s paletovými vozíkmi ručnými, vidlicovými vysokozdvíhacími vozíkmi, regálovými zakladačmi alebo iným vhodným manipulačným zariadením na kompletáciu, nakladanie, skladovanie, manipuláciu, stohovanie a prepravu tovarov v cykle používania v rámci jednej organizácie alebo uzavretého logistického systému.

Palety:POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝMI FARBAMI - (Práškové lakovanie)

Povrchová úprava kovov práškovými vypaľovacími farbami, známe aj pod názvom ako práškové lakovanie, práškovanie alebo „komaxit“, je najmladšia povrchová technológia, ktorá sa dnes bežne využíva.
Ide o technológiu, pri ktorej sa práškové náterové hmoty nanášajú striekaním v elektrostatickom poli. Spoločnou vlastnosťou všetkých procesov tohto druhu je, že častice prášku sa elektricky nabíjajú, kým lakovaný predmet je uzemnený.
Častice prášku sa nabíjajú dvomi spôsobmi:
 • elektrostatickým nabíjaním (koronové nabíjanie, „STATIKA“) , kde prášok prechádza vysokonapäťovým poľom sústredeným v tryske striekacej pištole
 • tribostatickým nabíjaním (frikčné nabíjanie, „TRIBO“) , kedy náboj vzniká trením pohybujúcich sa častíc prášku o špeciálny druh izolantu v nabíjacích hadiciach.

Výsledná elektrostatická príťažlivá sila stačí k vytvoreniu dostatočnej vrstvy prášku na predmete, udrží suchý prášok na mieste, kým sa neroztaví a neprilnie k povrchu v špeciálnej vytvrdzovacej peci pri teplote 160 - 200°C a pri požadovanom čase 10 - 25 min.
Maximálne rozmery lakovaných dielov sú: 6200 x 1750 x 970 mm (dĺžka x výška x šírka)
Maximálna hmotnosť lakovaných dielov je: 150 kg na 1,5 m

Zvýšený nárast záujmu o práškové náterové hmoty je možné pripísať ich výborným fyzikálno-chemickým vlastnostiam, ktoré prevyšujú klasický náterový systém s obsahom rozpúšťadiel (tzv. mokrým náterom), pričom sú splnené najvyššie kritéria kladené na protikoróznu odolnosť i estetické vlastnosti výsledného povrchu.
Lakovanie zabezpečuje:
 • vysokú odolnosť proti oteru
 • odolnosť voči premenlivým poveternostným podmienkam
 • stálofarebnosť
 • dlhú životnosť

Lakovaním sa dosahujú nasledujúce povrchy:
 • vysoký lesk
 • pololesklý
 • polomatný
 • matný
 • hladký
 • štruktúrovaný
 • metalický


Technológia práškového lakovania patrí k najhospodárnejším a najšetrnejším technológiám so zreteľom na životné prostredie pri zachovaní vysokej kvality, odolnosti a dlhej životnosti povrchovej úpravy. Použitie tejto technológie umožňuje široké možnosti využitia v praxi.
DELENIE (rezanie) MATERIÁLU LASEROM

Laser je zariadenie slúžiace ako zosilňovač elektromagnetického žiarenia. Toto žiarenie môže, ale nemusí mať frekvenciu viditeľného svetla. Laser vydáva veľmi silné žiarenie so špecifickými vlastnosťami.
Funkcia laseru v priemysle je vytvoriť lúč žiarenia a priviesť ho na potrebné miesto, kde môže zahriať spracúvaný materiál. Podľa parametrov tohto procesu je možné laser využiť na popisovanie materiálu alebo rezanie. Pri rezaní sa materiál topí a odparuje alebo ho odnesie prúd plynu, prípadne zhorí. Povrch rezu je veľmi kvalitný. Laser je vhodný na delenie materiálov do hrúbky 10 – 25 mm, najmä na mäkkú oceľ, oceľové zliatiny, hliník a jeho zliatiny. Rezací proces je vysoko účinný a presný – riadi sa počítačom. Vďaka veľmi malému priemeru lúča je aj tepelne ovplyvnená oblasť minimálna.
Technické maximá:
 • maximálny rozmer výpalku: 3000×1500 mm
 • maximálna hrúbka plechu:
  • konštrukčná oceľ: do 25 mm
  • antikorová oceľ (nerez): do 15 mm
  • dural (hliníkové zliatiny): do 12 mm
  • pozinkovaný plech: do 4 mm

Výhody rezania laserom:
 • vysoko kvalitný rez rezných plôch
 • vysoká geometrická a tvarová presnosť rezaných materiálov
  ( +/- 0,1 mm, resp. +/- 0,03 mm )
 • minimálny tepelný vplyv na delený materiály ( 0,05 – 0,3 mm )