Obchodný názov:

Regálový zakladač kategórie A na ručné zakladanie a odber

Typ:

A – x/y – JRR – X


Špecifikácia:

 • A – kategória
 • x/y – základné technické parametre **
 • JRR – jednostĺpový ručne riadenie
 • X – kombinácia technických charakteristík ***

Základné technické parametre (**):


Technické charakteristiky (***):

Reprezentatívny model:


Určené bremeno:

 • Voľne ložený kusový tovar
 • Tovar balený v kartónových škatuliach
 • Ukladacie debny rovné a skosené
 • Prepravky

Certifikát ES skúšky TYPU:

 • Číslo: 151299039 Podľa Smernice 2006/42/ES (nariadenie vlády SR č.436/2008 Z.z.)
 • Vydal: TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany; Notifikovaná osoba č.1299
 • Vydaný dňa: 7.5.2015
 • Platný do: 6.5.2020

Odvodené varianty:


Fotogaléria:


Odvodené varianty:

Typ: A - 250/8300 – JRR – (a1, a2, a3, a4, a6)

Súbor skladovacích zariadení skladu; logistika skladu:

 • Policový regál 065 / 100 - regálový zakladač - ručné vozíky
 • Počet buniek: 1 088

Určené bremeno:

 • Dokumentačný balík:
  • Rozmery (výška x hĺbka x šírkačela): 320 x 220 x 80 [mm]
  • Hmotnosť: 8 kg

Výrobné číslo # rok výroby:

 • 15009/1; 15009/2 # 2015

Referencie:

OP 15009, Fakultní nemocnice v Motole , v Úvalu 84, 150 06 Praha 5


RZ6 - 320/4330 – JRR – (a1, a2, a3, a4, a6)

Referencie:

OP 7001, OP 9123;SAPA Profily a.s.; Priemyslová 12, Žiar nad Hronom

Súbor skladovacích zariadení skladu; logistika skladu:

 • Policový regál 057 / 100 - regálový zakladač – ručné vozíky – podvesná dráha
 • Počet buniek: 400

Určené bremeno:

 • Voľne ložený kusový tovar / lisovacie nástroje so špecifikovanými technickými parametrami

Výrobné číslo # rok výroby:

 • 7007/1 # 2007
 • 9123/2 # 2009