Obchodný názov:

Regálový zakladač kategórie A na mechanizované zakladanie a odber

Typ:

A – MZO – Q – HRZ – X


Špecifikácia:

 • A – kategória
 • MZO – mechanizované zakladanie a odber
 • Q - HRZ – základné technické parametre **
 • X – kombinácia technických charakteristík ***

Základné technické parametre (**):


Technické charakteristiky (***):


Určené bremeno:

 • Ploché palety
 • Palety s nadstavbou
 • Ohradové palety
 • Klietkové palety
 • Palety na vlastnú potrebu

Certifikát ES skúšky TYPU:

 • Číslo: 171299025 Podľa Smernice 2006/42/ES (nariadenie vlády SR č.436/2008 Z.z.)
 • Vydal: TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany; Notifikovaná osoba č.1299
 • Vydaný dňa: 22.2.2017
 • Platný do: 22.2.2022

Reprezentatívny model:


Fotogaléria:


Odvodené varianty:

Typ: A – MZO – 750 – 12 745 - (a1, a2, a4, a7, a8, a9, a10)

Súbor skladovacích zariadení skladu; logistika skladu:

 • Paletový regál 1200 / 100 - regálový zakladač s automatickým riadením - vysokozdvižný vozík
 • Počet paletových miest: 500

Určené bremeno:

 • Plochá štvorcestná paleta typ 15035-00-0000 určená na používanie v rámci uzavretého logistického systému CHEMOSVIT FOLIE, a.s. Štúrova 101, 059 21 SVIT,
 • Paleta s otvorenými naberacími otvormi
 • Základné rozmery:
  • Pôdorys (w x l): 845 x 1350 [mm]
  • Výška (hmax): 1020 [mm]
  • Presah loženého / paletizovaného tovaru ku základným rozmerom základne

Výrobné číslo # rok výroby:

 • 16011/1 # 2017

Referencie:

OP 16011 – CHEMOSVIT FOLIE, a.s. Svit, objekt 45 – sklad PE fólií

F -MZO – 1200 – 13 700 – (a1, a2, a4, a7, a8, a9, a11)

Súbor skladovacích zariadení skladu; logistika skladu:

 • Nastaviteľný paletový regál 059/100 - regálový zakladač s automatickým riadením - vysokozdvižný vozík
 • Počet paletových miest: 5 200

Určené bremeno:

 • Stĺpiková paleta štvorcestná určená na používanie v rámci uzavretého paletového okruhu CHEMOSVIT FOLIE, a.s. Štúrova 101, 059 21 SVIT. Základné rozmery podľa obrázka

Výrobné číslo # rok výroby:

 • 6023/1; 6023/2; 6023/3 # 2017
 • 15005/1; 15005/2; 15005/3 # 2015

Referencie:

OP 15005 – CHEMOSVIT FOLIE a.s. Svit; objekt 32e - Rozšírenie skladu valcov


B – MZO – 1000 – 10400 – (a1, a2, a4, a7, a8, a9, a10)

Súbor skladovacích zariadení skladu; logistika skladu:

 • Nastaviteľný paletový regál 059 / 100 - regálový zakladač s automatickým riadením - vysokozdvižný vozík
 • Počet paletových miest: 4 500

Určené bremeno:

 • Základňa – Európska drevená štvorcestná jednoduchá paleta s rozmermi podľa čl. 3.1 STN 26 9110:01/1999
  (šírka: 800+3/-0 [mm], dĺžka: 1200+3/-0 [mm], výška: 144+5/-0 [mm])

Výrobné číslo # rok výroby:

 • 10045/1; 10045/2; 10045/3; 10045/4; 10045/5; 10045/6 # 2010

Referencie:

OP 10045 CHEMOSVIT FOLIE, a.s. Svit; objekt 51 - Odbytový sklad PS 01


F – MZO – 500 – 5028 – (a1, a3, a6, a8, a9)

Súbor skladovacích zariadení skladu; logistika skladu:

 • Konzolový regál jednostranný - regálový zakladač - vysokozdvižný vozík
 • Počet paletových miest: 60

Určené bremeno:

 • Technologická paleta určená pre uzavretý manipulačný okruh STILLA a.s. Liptovský Mikuláš zo základnými technickými parametrami:
  • Paleta – 1A; rozmer 5590 x 440 x 505 (d x š x v), nosnosť 500 kg
  • Paleta – PK 2775-1; rozmer 2795 x 380 x 505 (d x š x v); nosnosť 250 kg

Výrobné číslo # rok výroby:

 • 9071/1 # 2010

Referencie:

OP 9071 – STILLA a.s., Palugyayho 1/87, 031 01 Liptovský Mikuláš


F – MZO – 2000 – 4634 – (a1, a2, a4, a7, a8)

Referencie:

OP 14029 Strojlab s.r.o. Medzilaborce

Súbor skladovacích zariadení skladu; logistika skladu:

 • Nastaviteľný paletový regál 059 / 100 - regálový zakladač s automatickým riadením - vysokozdvižný vozík
 • Počet paletových miest: 72

Určené bremeno:

 • Základňa – Európska drevená štvorcestná jednoduchá paleta s rozmermi podľa čl. 3.1 STN 26 9110:01/1999
  (šírka: 800+3/-0 [mm], dĺžka: 1200+3/-0 [mm], výška: 144+5/-0 [mm])

Výrobné číslo # rok výroby:

 • 14029/1 # 2014

RZ5 – MZO – 1000 – 6000 – (a1, a3, a5, a8, a10)

Výrobné číslo # rok výroby:

 • 14029/1 # 2014

Referencie:

OP 6099, 7027,8022 ZETOR TTACTORS a.s., Trnková 111, 628 00 Brno