Obchodný názov:

Spádové skladovanie paliet / skladovanie paletizovaného tovaru [070]

Všeobecné vlastnosti:

  • Systém pozostávajúci zo zvislých rámov a (alebo) zo stojok prepojených medzi sebou, ktorý umožňuje skladovanie paliet do hĺbky,
  • Je vybavený valčekmi, kolesami alebo vozíkmi, ktoré umožňujú pohyb jednotkového nákladu pôsobením gravitácie,
  • Systém môže byť typu FIFO (prvý dnu prvý von) alebo LIFO (posledný dnu prvý von, tento systém sa pred tým volal aj push-back).


Fotogaléria:

Spádové skladovanie paliet

Popis:

1 - Zvislý rám
2 - Valčeková dráha
3 - Vstupné vedenie
5 - Regulátor rýchlosti
6 - Oddeľovač paliet
7 - Koncová zarážka
8 - Spätná zarážka
13 - Ochrana čela rámu
25,26 - Štítok označenia

Na stiahnutie: