Obchodný názov:

Viacposchodové policové regály / regály na drobný materiál [066]

Všeobecné vlastnosti:

  • Systém zvislých rámov spojených vodorovnými policami alebo nosníkmi s plošinami, ktoré tvoria úložné podlažia jednotkových nákladov s možnosťou zvislého nastavovania s dvomi alebo viacerými poschodiami s prístupom personálu.


Viacposchodový policový regál

Popis:

1 - Zvislý rám
2 - Nosník
3 - Plošina
4 - Podpera plošiny
5 - Zavetrovanie chrbta regála
6 - Čelo priehradky
7 - Deliaca priečka
8 - Medziposchodie
8.1 - Pomocný nosník
8.2 - Priečník
8.3 - Pokrytie podlahy
9 - Bezpečnostná sieťovina
10 - Zadný plech
11 - Schodište
12 - Zábradlie
12.1 - Hmatadlo
12.2 - Kolenová lišta
12.3 - Bočná lišta
12.4 - Soklový plech
25,26 - Štítok označenia

Detail A
1.2, 1.3, 1.4 - Priehradové prvky
1.8 - Pätka
4 - Ochrana stojky
16 - Kotviaca skrutka
17 - Nivelačná podložka

Detail B
1.1 - Stojka
2.2 - Koncová prípojka nosníka
15 - Zámka prípojky nosníka


Na stiahnutie: