Obchodný názov:

Regály na skladovanie drobného materiálu s mechanickou manipuláciou [063]

Všeobecné vlastnosti:

  • Systém pozostáva zo zvislých rámov spojených na zaistenie stability systému hornými nosníkmi a väzníkmi.
  • Úložné podlažia (skladovacie úrovne) na jednotkové náklady pozostávajú z nosných profilov a sú prístupné pomocou regálových zakladačov.
  • Jednotkový náklad sú zvyčajne škatule alebo podnosy.


Fotogaléria:

Regály na skladovanie drobného materiálu s mechanickou manipuláciou

Popis:

1 - Zvislý rám
2 - Priečny uholník
2.1 - Rameno
3 - Podpera osky cievky
3.1 - Oska cievky
4 - Väzník
5 - Horné vodorovné zavetrovanie
6 - Zvetrovanie chrbta regála
8 - Bezpečnostná sieťovina
9 - Zadný plech
10 - Vodiaca koľajnica vozíkov
11 - Ochrana stojky
12 - Ochrana čela rámu
25,26 - Štítok označenia

Detail A - Kotvenie rámu
1.1 - Stojka
1.2, 1.3, 1.4 - Priehradové prvky
1.8 - Pätka
16 - Kotviaca skrutka
17 - Nivelačná podložka

Detail B - Uchytenie priečného nosníka na stojku
1.1 - Stojka
2 - Priečny uholník
2.4 - Skrutka


Na stiahnutie: