Obchodný názov:

Paletové regály s otvoreným čelom / skladovanie paletizovaného tovaru [062]

Všeobecné vlastnosti:

  • Systém, ktorý pozostáva zo zvislých rámov spojených na zaistenie stability systému hornými nosníkmi a väzníkmi.
  • Úložné podlažia (skladovacie úrovne) na jednotkové náklady pozostávajú z nosných koľajníc s ramenami alebo bez ramien alebo len z ramien a sú prístupné pomocou vysokozdvižných vidlicových vozíkov alebo pomocou regálových zakladačov.


Paletový regál s otvoreným čelom s JEDNOSTRANNÝM vstupom

Popis:

1 - Zvislý rám
2 - Priečny uholník
2.1 - Rameno
3 - Podpera osky cievky
3.1 - Oska cievky
4 - Väzník
5 - Horné vodorovné zavetrovanie
6 - Zavetrovanie chrbta regála
8 - Bezpečnostná sieťovina
10 - Vodiaca koľajnica vozíkov
11 - Ochrana stojky
11 - Ochrana čela rámu
25,26 - Štítok označenia

Detail A - Kotvenie ramena
1.1 - Stojka
1.2, 1.3, 1.4 - Priehradové prvky
1.8 - Pätka
2 - Priečny uholník
16 - Kotviaca skrutka
17 - Nivelačná podložka

Detail B - Uchytenie ramena na stojku
1.1 - Stojka
2.2 - Koncová prípojka nosníka
15 - Zámka prípojky nosníka

Na stiahnutie:

Paletový regál s otvoreným čelom s OBOJSTRANNÝM vstupom

Popis:

1 - Zvislý rám
2 - Priečny uholník
2.1 - Rameno
3 - Podpera osky cievky
3.1 - Oska cievky
4 - Väzník
5 - Horné vodorovné zavetrovanie
6 - Zavetrovanie chrbta regála
8 - Rozperka regálov
8 - Bezpečnostná sieťovina
9 - Zadný plech
10 - Vodiaca koľajnica vozíkov
11 - Ochrana stojky
25,26 - Štítok označenia

Detail A - Kotvenie ramena
1.1 - Stojka
1.2, 1.3, 1.4 - Priehradové prvky
1.8 - Pätka
2 - Priečny uholník
16 - Kotviaca skrutka
17 - Nivelačná podložka

Detail B - Uchytenie ramena na stojku
1.1 - Stojka
2.2 - Koncová prípojka nosníka
15 - Zámka prípojky nosníka

Na stiahnutie: