Obchodný názov:

Regály na skladovanie prepraviek, škatúľ, kartónových obalov / regály na drobný materiál [060]

Všeobecné vlastnosti:

  • Systém pozostávajúci zo zvislých rámov a samostatných stojok vzájomne spojených, ktorý umožňuje skladovanie kartónových obalov, škatúľ alebo prepraviek do hĺbky.
  • Na zaistenie pohybu jednotkového nákladu pôsobením gravitácie je systém vybavený valčekmi alebo diskami.


Fotogaléria:

Regál na skladovanie prepraviek, škatúľ, kartónových obalov

Popis:

1 - Zvislý rám
2 - Nosník
3 - Vymedzovacia lišta P
4 - Vymedzovacia lišta Z
5 - Valčeková dráha
12 - Rozperka zvislých rámov
13 - Ochrana stojka
14 - Ochrana čela rámu
25,26 - Štítok označenia

Detail A - Kotvenie rámu
1.2, 1.3, 1.4 - Priehradové prvky
1.8 - Pätka
10 - Kotviaca skrutka
11 - Nivelačná podložka

Detail B - Uchytenie nosníka na stojku
1.1 - Stojka
2.2 - Koncová prípojka nosníka
9 - Zámka prípojky nosníka


Na stiahnutie: