Regálové zakladače

Regálové zakladače sú skladovacie zariadenia určené na ručnú a mechanizovanú obsluhu regálov (zakladanie a odber) s pojazdom len po dráhe viazanej na regál.[ pozrieť viac ]

Skladovacie systémy - regály

V skupine výrobkov Skladovacie systémy-oceľové regálové konštrukcie spoločnosť ponúka široký sortiment regálov pre skladovanie jednotkového nákladu.


[ pozrieť viac ]

PALETY

V skupine výrobkov Palety spoločnosť ponúka výrobu kovových paliet podľa požiadaviek zákazníka.

[ pozrieť viac ]

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava kovových výrobkov z ocelí a zinku práškovými farbami všetkých druhov, a celej farebnej škály RAL.
[ pozrieť viac ]

Rezanie laserom

Laser je vhodný na delenie materiálov do hrúbky 10–25 mm, najmä na mäkkú oceľ, oceľové zliatiny, hliník a jeho zliatiny.
[ pozrieť viac ]

Niečo o nás

DAS Levoča spol. s r.o., pôsobí v oblasti predmetu činnosti od roku 1994. Za ťažiskovú oblasť považovala a považuje pôsobenie na trhu v oblasti vývoja, výroby, inštalácie, kontroly stavu bezpečnosti skladovacích zariadení so špecializáciou na skupinu výrobkov:

  • Regálové zakladače

  • Skladovacie systémy – oceľové regálové konštrukcie (regály)


V oblasti vývoja, výroby, inštalácie, kontroly stavu bezpečnosti skladovacích zariadení spoločnosť za samozrejmosť považuje dodržiavanie technických noriem a technických predpisov vzťahujúcich sa na špecifikovanú skupinu výrobkov v každej etape životnosti.